Usuwanie duplikowanych wiadomości w programie Thunderbird

W przypadku programu Thunderbird możesz wykorzystać opcję dodatku Remove Duplicate Messages (Alternate) add-on – latest version 0.3.12. Instalator możesz pobrać ze strony Dodatki Thunderbird lub bezpośrednio ze strony dostawcy.
 
Po zapisaniu pliku remove_duplicate_messages_alternate-0.3.12-tb.xpi na Twoim komputerze, przejdź do programu Thunderbird.
 
Z menu wybierz opcję Dodatki.
 
Wybierz Zainstaluj Dodatek z pliku...
 
W oknie systemowym wybierz pobrany plik i rozpocznij instalację przez kliknięcie Instaluj teraz.
 
Po zrestartowaniu programu Thunderbird instalacja zostanie zakończona, a nowy obiekt Duplicate Messages Deletion pojawi się w menu po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na folderze.
 
Stwórz nowy folder w swojej skrzynce pocztowej np. "Otrzymane duplikaty". Możesz pominąć ten krok, jeśli chcesz usunąć wszystkie duplikowane wiadomości.
 
Kliknij prawym przyciskiem myszki na folderze (Inbox) i wybierz Duplicate Messages Deletion z menu.
 
Gdy analiza zostanie zakończona zostanie otwarte nowe okno z wynikiem, w którym możesz wybrać sposób zarządzania duplikatami.
  • Duplikaty mogą być permanentnie usunięte, przeniesione do kosza lub przeniesione do wybranego folderu Thunderbird.
Zakończ usuwanie (przenoszenie/transferowanie) poprzez kliknięcie OK.
 
Aby przeskanować pozostałe foldery (konta IMAP), uruchom dodatek w ten sam sposób, dla wybranego folderu.

Article ID: 2677, Created On: 2/9/2017, Modified: 2/9/2017