Prawa do zapisu na systemie Windows

Na serwerze działającym pod kontrolą systemu Windows, prawa do plików ustawiane za pośrednictwem FTP są interpretowane inaczej niż na na Linuxie. Widać, że są ustawione prawa 777 (pełen dostęp) jednak obowiązują one dla użytkownika FTP a nie dla użytkownika z poziomu którego skrypty są wykonywane (IIS). W celu zmiany praw do plików należy skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego z poziomu panelu administracyjnego (po zalogowaniu), ponieważ nie można zrobić tego samodzielnie (funkcja CHMOD nie jest dostępna). W formularzu prosimy zawrzeć informacje jakiej domeny dotyczy prośba, oraz nazwy plików i katalogów, dla których ma zostać ustawione prawo do zapisu. Jeśli istnieje potrzeba wprowadzenia specjalnych ustawień, proszę dokładnie je opisać i umieścić w formularzu.

Prawa ustawione na katalog są dziedziczone przez zawarte w nim pliki i podkatalogi. Jeśli plik/katalog zostanie usunięty i ponownie wgrany za pośrednictwem klienta FTP, ustawienia są tracone i aby je przywrócić należy ponownie do nas napisać.

--------------------------------------------------------------------------------
Jedynie na usłudze Dynamichosting na systemie Windows, prawa do zapisu są domyślnie ustawione dla folderów /data, /www/db (nie są dostępne przez przeglądarkę) oraz /www/files i nie ma możliwości aby je zmienić.

Add Feedback