Zmiana hasła

W celu zmiany hasła adminisrtratora należy wejść w opcję Change Password. Otworzy sią nowe okno (zdjęcie poniżej). Musi zawierać min. 6 znaków.

Add Feedback