Jak zmienić kontaktowy adres e-mail?


W celu zmiany adresu kontaktowego e-mail (na ten adres wysyłane są między innymi faktury pro foma) należy, po zalogowaniu się do panelu administracyjnego usługi, wejść na listę kontaktów.


Po wybraniu osoby kontaktowej, której zamierzamy zmienić adres e-mail, otworzy się okno, w którym istnieje możliwość zmiany danych kontaktowych.


 

Add Feedback