Edycja istniejącego kontaktu

W przypadku gdy zaistnieje potrzeba zmiany danych kontaktu.

Należy zalogować się do swojego panelu administracyjnego na stronie admin.forpsi.pl (nowa oferta)

Kliknąć na "Lista kontaktów" wyświetli się lista wszystkich kontaktów utworzonych przez użytkownika.

W celu modyfikacji danych kontaktu proszę wybrać kontakt, który ma zostać poprawiony i w wyświetlonym oknie edycji kontaktu wprowadzić odpowiednie zmiany.  Po dokonaniu zmian, np. adresu, należy zmianę zatwierdzić poprzez kliknięcie na przycisk "zatwierdź"

W przypadku zmiany danych kontaktu, który jest używany jako dane płatnika usługi (domena /hosting), prosimy każdą taką zmianę kontaktu zgłosić do biura obsługi na adres biuro@forpsi.pl.  

Add Feedback