Konfiguracja programu pocztowego The Bat (wer. 8.2.8)

Poniżej opisujemy sposób skonfigurowania programu pocztowego The Bat (wersja 8.2.9) dla usług z działu webhosting (Email, Easy, Advanced, Professional, a także starszych usług takich jak Pidi+mail, Dynamic, Normal). Podczas pierwszego uruchomienia  programu pocztowego, wybieramy opcje Tworzenie nowego konta. Następnie wpisujemy nazwę wyświetlaną, adres e-mail konta oraz hasło. Ustalamy również rodzaj protokołu jaki będziemy używać (IMAP lub POP3) i klikamy Dalej.


W następnym oknie wybieramy rodzaj protokołu. W przykładzie zastosowano protokół POP3.
Wpisujemy nazwę serwera pop3.forpsi.com. Wybieramy rodzaj połączenia oraz port 110.

W przypadku połączenia przez IMAP, należy ustawić serwer imap.forpsi.com oraz port 143.


W kolejnym kroku wpisujemy analogicznie konfigurację protokołu SMTP.
Nazwa serwera smtp.forpsi.com. Wybieramy rodzaj połączenia oraz port 587.
Należy również zaznaczyć Serwer SMTP wymaga autoryzacji przy wysyłce poczty.



Na koniec potwierdzamy nazwę konta i nazwę wyświetlaną. Klikamy Zakończ.


Add Feedback